Prayer / Worship

Ecumenical Celebration of the Word of God

Celebración Ecuménica de la Palabra de Dios

Daily Scripture & Prayer Guide

Guía Diario de Escritura y Oración

Homily Notes, Dr. Martin Luther King, Jr. Day